Het Meldpunt staat paraat voor vragen én praatjes

In gesprek met Shriya Sewbaransingh, medewerkster bij het Meldpunt


Shriya Sewbaransingh werkt sinds twee jaar bij het Meldpunt Servicecentrum. Collega’s kunnen bij haar terecht met problemen met de laptop of telefoon en andere ICT-vragen.  Ook kunnen zij bij de balie om een oplader, oordopjes, paracetamol en zelfs een snoepje vragen. Shriya vindt het heerlijk om mensen te helpen en ze geniet van de vele praatjes met collega’s.

Naam: Shriya Sewbaransingh
Functie: medewerkster bij het Meldpunt Servicecentrum
Bij Jeugdbescherming sinds: 2022

Veel geduld
Shriya woont bij haar ouders en broertje in Zaandam. Jeugdbescherming is haar tweede werkgever. Met een mbo-diploma Managementassistent op zak begon ze in coronatijd aan de hbo-studie Pedagogisch Medewerker. Maar door de vele spanningen tussen haar ouders, lukte het niet om vanuit huis te studeren. Shriya merkte dat ze zich niet voldoende kon concentreren op haar studie en koos ervoor om aan het werk te gaan.

Geen vraag is gek
Van haar beste vriendin Elma hoorde Shriya dat er de functie van meldpuntmedewerker vrijkwam. Shriya besloot te solliciteren en ze werd aangenomen. Haar vaste werkplek is bij de balie op de eerste verdieping. Hier komen alleen collega’s. Geen werkdag is gelijk en Shriya krijgt heel uiteenlopende vragen. Maar mensen komen niet enkel langs met een praktische vraag. Soms willen ze vooral hun hart even luchten. Die openheid is wederzijds.

Leren door te doen en voor jezelf opkomen
Soms steekt het wel een beetje dat Shriya nog geen hbo-studie voltooide. Maar ze geniet van de vele kansen die ze bij Jeugdbescherming krijgt. Ze leert vooral door te doen en nieuwe dingen uit te proberen. Zo zoekt ze als ze een vraag heeft naar een helder filmpje op het internet. Op die manier krijgt ze iets nieuws snel onder de knie. Ook van haar directe collega’s leert ze veel. Shriya is blij met de hechte band met haar collega’s. Ze zit lekker in haar vel op het werk en geniet van de sfeer in haar team, dat veel zelfstandigheid krijgt en weinig aansturing nodig heeft. 

Samen maken we de samenleving

Hilde Geertsma begon haar carrière bij Jeugdbescherming als gezinsmanager. Na vier jaar groeide ze door tot strategisch adviseur. Het grootste deel van haar werktijd is ze actief voor Blijvend Veilig, de proeftuin van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming  in Amsterdam-Amstelland. Hoe beïnvloedt haar ervaring als gezinsmanager haar huidige werk? Welke dromen koestert Hilde voor de toekomst?

Naam: Hilde Geertsma
Functie: strategisch adviseur
Bij Jeugdbescherming sinds: 2018

Analytische blik
Tijdens haar master Sociologie specialiseerde Hilde zich in criminaliteit en veiligheid. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ze koos voor een baan in het veiligheidsdomein. Ze ging voor Jeugdbescherming werken, waar ze voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving aan de slag kon. De regiefunctie die hoort bij het werk van een gezinsmanager, en de analytische blik die daarvoor nodig is, trokken haar enorm aan.

Van generatie op generatie
Bij haar werk als gezinsmanager werd haar blik op de samenleving breder. De kwetsbaarheid van de kinderen, maar ook die van hun opvoeders, raakten haar. Ze begreep steeds beter hoe complex en hardnekkig de problemen kunnen zijn en dat die meestal van generatie tot generatie worden doorgegeven.

Het moet beter
In de vier jaar dat Hilde als gezinsmanager werkte, keek ze met verbazing naar de weeffouten in het stelsel. Zo zag ze hoe meerdere organisaties onderzoek doen naar een gezin, zonder dat de nodige hulpverlening al was opgestart. Ook liep ze tegen de enorme wachtlijsten aan. Zij en haar collega’s konden niet doen wat nodig was voor de gezinnen.

Toekomstdromen
Hildes toekomstdroom begint bij het huidige stelsel dat té ingewikkeld is ingericht. Kinderen, gezinnen en professionals zijn daar de dupe van. Professionals die bij Jeugdbescherming werken hebben een zware taak, maar kunnen ook echt het verschil maken. Daarom moet het stelsel de professional faciliteren en ondersteunen, en ruimte geven.

‘Op het mbo wist ik al dat ik bij Jeugdbescherming wilde werken’

In gesprek met Shania Abdoelrahman, teamondersteuner

Shania Abdoelrahman ging tijdens haar studie Social Work aan de slag als stagiaire bij Jeugdbescherming, geheel volgens de wens die ze al jaren koestert. Na tien maanden stage begon ze in februari 2023 als teamondersteuner, een functie die pas sinds een jaar bestaat. Deze parttimebaan geeft haar genoeg tijd om haar studie af te ronden.  Hoe haar toekomstplan verder gaat? Shania wil graag doorgroeien naar de functie van gezinsmanager.

Naam: Shania Abdoelrahman
Functie: teamondersteuner
Bij Jeugdbescherming sinds: februari 2022

Vliegende keep
Tijdens haar stage liep Shania mee met gezinsmanagers. Haar liefde voor een baan in de jeugdbescherming groeide met deze ervaring. Op dit moment prijst ze zichzelf gelukkig met de functie van teamondersteuner die ze sinds februari heeft. Als rots in de branding ondersteunt en ontzorgt Shania meerdere gezinsmanagers en verlaagt ze hun administratieve en organisatorische werkdruk. Zo organiseert ze de uitvoerdersoverleggen, die elke zes weken plaatsvinden met alle organisaties die met een gezin werken.

‘De rol van vliegende keep bevalt me wel. Veel mensen kunnen mijn hulp gebruiken en ik voel me nuttig. Ook houden ze bij Jeugdbescherming goed rekening met het feit dat ik nog studeer. Ik werk nu drie dagen per week.’

Hart voor Jeugdbescherming
Shania koos na een mbo-opleiding maatschappelijk werk voor een vervolgopleiding aan het hbo. Ze werd geïnspireerd en gestimuleerd door haar grote zus die een zelfde soort opleiding volgde. Al tijdens haar mbo-opleiding wist Shania dat ze op het hbo haar stage bij Jeugdbescherming wilde doen. Omdat ze bij Social Work voor de afstudeerrichting ‘jeugd’ koos, is ze op het einde van haar opleiding SKJ-geregistreerd. Maar eerst moet Shania nog een mooi cijfer krijgen voor haar scriptie.  Daarvoor deed ze praktijkgericht onderzoek naar genderdiversiteit bij de teams van Jeugdbescherming.

‘Ik nam voor mijn scriptie interviews af met collega’s. Slechts zestien procent van de gezinsmanagers zijn mannen. Dit heeft invloed op de sfeer in teams en de zorgverlening. Mijn scriptie wordt ook binnen Jeugdbescherming gelezen. Spannend!’

Grenzen bewaken
Shania wil na haar studie langzaam toegroeien naar de functie van gezinsmanager, want ze mist als teamondersteuner het contact met gezinnen en de diepere begeleidingsprocessen. Ook vindt ze het fijn dat je als gezinsmanager de regie pakt en aan een duidelijke opdracht werkt. Bovendien is geen enkele werkdag hetzelfde. Tijdens haar stage, waarin ze meeliep met gezinsmanagers en mee naar de gezinnen kon, kwam Shania erachter dat het een uitdaging is om haar eigen grenzen te bewaken. Als ze zich ergens in vastbijt, pakt ze door en voelt ze haar grenzen niet meer aan. In haar huidige functie kan ze hierin groeien. Shania ervaart haar collega’s als heel attent, ze geven Shania de ruimte om ‘nee’ te zeggen als ze weinig tijd heeft en ze helpen haar met het aanvoelen en respecteren van haar grenzen.

‘Bij Jeugdbescherming kan je gezinsmanager worden via een traineetraject of traject voor gezinsmanager in opleiding (GIO-traject). De langzamere opbouw vind ik een prettig vooruitzicht. Het zou zonde zijn als ik het werk waar mijn hart naar uitgaat niet meer leuk zou vinden, omdat het te snel gaat en teveel wordt.’

Anders naar kinderen kijken
Door haar werk bij Jeugdbescherming, merkt Shania dat ze ook in haar privéleven anders naar kinderen kijkt. Zo heeft ze in sommige situaties meer begrip. Af en toe rinkelen de alarmbellen wat sneller dan vroeger. Shania ziet steeds beter wat echt belangrijk is voor kinderen, zoals een goede hechting, en wat het effect is als dat ontbreekt.

‘Vroeger dacht ik vaak dat bepaald gedrag bij de ontwikkeling hoort. Ondertussen zie ik toch vaker dat er iets speelt. Ik besef hoe belangrijk het is dat ook kinderen grenzen leren. Eerder was ik letterlijk een suikertante voor mijn neefjes en nichtjes. Nu verwen ik ze beduidend minder.’

ICT- redder in nood

In gesprek met Arno Herfst, medewerker bij het Meldpunt en werkplekbeheerder

Arno Herfst werkt bij het Meldpunt van Jeugdbescherming. Hij verhelpt problemen met laptops en mobiele telefoons en zorgt voor de toegang tot mailboxen, Teams en andere veelgebruikte software. Zijn functie maakt hem naast een bekend gezicht ook een redder in nood voor veel collega’s.

Naam: Arno Herfst
Functie: medewerker bij het Meldpunt en werkplekbeheerder
Bij Jeugdbescherming sinds: 2016

Moeilijkheden bij inloggen en verdwenen bestanden
Arno is tweedelijnsmedewerker, zijn collega’s aan de balie van het Meldpunt schakelen hem in bij ICT-vragen. Deze filter werkt prima, Arno’s werkdagen zouden al snel te druk worden als iedereen hem rechtstreeks om hulp kon vragen. Vaak komen dezelfde vragen voorbij: problemen met de wifi, een camera die het niet doet of inloggen in een mailbox of online vergadering lukt niet. Ook barsten in schermen of problemen bij het opstarten van de computer zijn klassieke problemen waarbij Arno te hulp schiet. Of collega’s vinden bepaalde software of bestanden niet terug.

‘Per ongeluk iets aanklikken, waardoor de lay-out verandert: het overkomt iedereen wel eens. We werken bij Jeugdbescherming met programma’s waarin laatste versies automatisch worden opgeslagen. Toch gebeurt het nog steeds dat mensen per ongeluk belangrijke bestanden verwijderen.’

Dankbaar werk
Wat anderen stress bezorgt, is voor Arno vaak een simpel probleem dat hij in een handomdraai op kan lossen. Arno geniet ervan om op kantoor te werken, daar werkt hij efficiënter dan thuis. Ook tijdens de corona lockdowns heeft hij vooral op kantoor gewerkt. Het blijft fijner om anderen te helpen als je in dezelfde ruimte bent, al lukt hulp op afstand via gedeelde schermen ook. Hij vindt de sfeer op het werk gezellig.

‘Ik hou ervan problemen op te lossen en geniet van het sociale aspect van mijn werk. Mensen zijn altijd blij als ze geholpen zijn. Naar het schijnt schiet het panieklevel op kantoor flink de hoogte in als ik een paar weken met vakantie ben.’

Van jongs af aan interesse in ICT
Arno was als kind al geïnteresseerd in alles wat met ICT en computers te maken heeft. Ernstige oogaandoeningen maakten van zijn studietijd een grillig pad. Toen Arno in 2016 via een jobcoach van het UWV aan de slag kon bij Jeugdbescherming, was hij heel blij dat hij de kans kreeg om met zijn visuele beperking toch te werken, in plaats van thuis te zitten en te leven van een uitkering. Eindelijk kon hij andere mensen helpen met zijn ICT-kennis! Bijna zeven jaar en twee oogoperaties later is Arno’s zicht veel beter. Voor veel collega’s is hij onmisbaar geworden.

‘Lange tijd was mijn ambitie simpelweg aan het werk kunnen. Nu mijn zicht zoveel beter is, merk ik dat ik stilaan ook nieuwe ambities krijg. Zo lijkt het me heel tof om vanuit verschillende disciplines en op grotere schaal zaken uit te zoeken.’

Warme sfeer en goede observator
Het is niet de bedoeling dat Arno zijn collega’s helpt bij problemen met hun privé laptops of telefoon. Maar hij maakt met liefde laptops leeg die ze aan cliënten willen doneren en waardeert de warme werksfeer bij Jeugdbescherming enorm. Ook bestuursleden maken regelmatig tijd voor een praatje en vragen hoe het gaat. Vanuit zijn functie krijgt Arno behoorlijk wat van het reilen en zeilen binnen Jeugdbescherming mee. Hij observeert ook wel eens zaken die beter kunnen.

‘Ik startte in 2016 bij Jeugdbescherming, de verantwoordelijkheden van de jeugdzorg waren net naar het gemeentelijke niveau overgeheveld. Ik zet wel vraagtekens bij hoe dingen in de huidige keten geregeld zijn. Ik zie namelijk veel gezinsmanagers worstelen met omslachtige procedures. Ook jeugdzorg is gebaat bij efficiëntie.’

In gesprek met Danielle, managementassistente bij de Akademie

Als managementassistente bij de Akademie verzorgt Danielle de planning van alle trainingen die Jeugdbescherming voor haar eigen medewerkers en voor die van andere organisaties verzorgt. Die organisatorische puzzel kloppend krijgen, levert iedere keer weer een geluksmoment op. Tegenover het strakke plannen staat Danielles werk als trainingsacteur. In deze creatieve ‘bijrol’ helpt ze gezinsmanagers in trainingen nog beter in gesprek gaan met ouders en kinderen. 

Naam: Daniëlle de Zwaan-van Bemmel
Functie: Managementassistente Akademie
Bij Jeugdbescherming sinds: 2008

Poppetjes op de juiste plek
Danielle werkt al meer dan vijftien jaar bij Jeugdbescherming, waarvan de afgelopen zeven jaar als managementassistente bij de Akademie. Hier is ze verantwoordelijk voor de planning van alle trainingen die Jeugdbescherming in- en extern verzorgt. Ook beheert ze het planningssysteem en kunnen gezinsmanagers met vragen over hun opleidingstraject of SKJ-registratie bij haar terecht. Danielle: “Ik vind plannen leuk, een vraagstuk kan mij niet complex genoeg zijn. Hier moet alles in elkaar passen: van de complete jaarplanning van alle trainingen die de trainers gaan verzorgen tot het individuele opleidingsprogramma van elke gezinsmanager. Als ik dan al die poppetjes op de juiste plek weet te krijgen, ben ik trots. Al is de planning nooit lang compleet, er verandert altijd wel iets. Die hectiek, daar hou ik van.”

Ieder kind blijvend veilig begint bij een goede opleiding
De Akademie biedt een breed palet aan trainingen op het gebied van vaardigheden en kennis. Danielle: “Onze missie ‘Ieder kind blijvend veilig’ begint bij de zorg voor bekwame gezinsmanagers. Wij trainen mensen zo dat ze bij ieder gezin op de bank kunnen zitten en ermee in gesprek kunnen. Ooit begonnen we met twee trainers. Inmiddels hebben we vijf vaste trainers en vier flextrainers. Dit zijn gezinsmanagers die één dag per week worden vrijgemaakt om trainingen te verzorgen. Zij staan met de voeten in de klei en krijgen hiermee de kans om hun kennis over te dragen op anderen. Naast onze eigen medewerkers zijn we de afgelopen jaren ook professionals van andere organisaties binnen en buiten Nederland gaan opleiden.”

Jezelf inplannen
Naast haar werk als managementassistente, is Danielle ook trainingsacteur. In rollenspellen helpt ze gezinsmanagers oefenen op gespreksvaardigheden. Danielle: “Hier ben ik ooit ingerold toen er voor een training geen acteur beschikbaar was. Ik bood toen spontaan aan in te vallen. Het ging zo goed, dat ik daarna een opleiding tot trainingsacteur mocht volgen. Inmiddels doe ik dit zo’n dertig procent van de tijd. Ik vind het mooi dat ik de kans heb gekregen om mijzelf hierin te ontwikkelen en plan mijzelf in wanneer ik ruimte heb. Dat is het voordeel van zelf de planning doen.”

In gesprek met jurist Micha

Wat doe je als je in het bezit bent van een juridische graad én een groot sociaal hart hebt? Lang hinkte Micha op twee benen en won zijn interesse in het werken met gezinnen het van zijn liefde voor het recht. Totdat deze twee vorig jaar samenkwamen en Micha vanuit zijn baan als gezinsmanager kon doorstromen naar de juridische afdeling. Nu kan hij zijn sociale ei kwijt, door collega’s te ondersteunen met goed juridisch advies.

Naam: Micha Pannekoek
Functie: Jurist
Bij Jeugdbescherming sinds: 2018

Oude liefde roest niet
Na het afronden van zijn rechtenstudie, koos Micha voor een carrière in de gehandicaptenzorg. Vier jaar geleden was hij toe aan een meer regievoerende functie en werd hij gezinsmanager bij Jeugdbescherming. Micha: “De combinatie van werken met gezinnen en bewegen binnen een juridisch kader vond ik ideaal. Tegelijkertijd wakkerden de rechtbankzittingen mijn oude liefde voor het juridische vak aan. Dus toen er een tijdelijke plek vrijkwam binnen het juridisch team, mocht ik een half jaar lang meedraaien, dé kans om een kijkje in de keuken te nemen. Andersom vonden mijn collega-juristen het fijn dat ik uit de dagelijkse praktijk kwam. Uiteindelijk mondde mijn tijdelijke plek uit in een vaste. Kijkend naar mijn senior collega’s heb ik nog veel te leren, maar ik krijg goede begeleiding en alle ruimte om te groeien. Het vertrouwen van Jeugdbescherming geeft me zin om nog harder te werken.”

Van uitvoerder naar raadgever
Het juridisch team is er voor iedereen binnen de organisatie met een juridisch vraagstuk. Micha: “We zijn er vooral ter ondersteuning van gezinsmanagers en teammanagers met juridische vragen. Verder beoordelen we onder andere beleidsstukken, samenwerkingsverbanden, convenanten of andere documenten op hun wettelijke inhoud of grondslag. Een voorbeeld van een vraag die gezinsmanagers ons regelmatig stellen, is: ‘ik word opgeroepen om bij een zitting te zijn, moet ik dat doen?’ Op dat moment kijken we om wat voor soort zitting het gaat, wie de zitting is gestart en welk juridisch kader eronder ligt. Bij ouders die in scheiding liggen, is een zitting bezoeken niet altijd verstandig. We zijn er tenslotte voor beide ouders en vooral voor het belang van de kinderen. Als een gezinsmanager met een juridische vraag bij mij komt, zijn er meestal verschillende scenario’s mogelijk. Ook is vaak al te voorspellen welke gerechtelijke reactie er op een bepaalde stap zal volgen, zoals een hoger beroep. Om een gezinsmanager goed te kunnen helpen, bepalen we vooraf samen de kern van de vraag. Daar stem ik mijn juridisch advies op af. Vervolgens bepaalt de gezinsmanager met zijn team de definitieve koers. Al ga ik regelmatig achteraf na hoe een situatie voor een gezin is afgelopen. Die interesse blijft.”

Beren van de weg halen
Kreeg hij eerder energie van het helpen van gezinnen, nu haalt Micha deze uit het ondersteunen van collega’s. Micha: “Juridische taal kan lastig zijn, zeker wanneer je er niet in thuis bent. Wanneer ik zie dat mijn uitleg landt en een gezinsmanager weer verder kan met een gezin, geeft dat een goed gevoel. Vooral omdat ik weet hoe pittig het werk is. Het raakt mij als ik gezinsmanagers zie worstelen met hun soms haast onmogelijke taak. Want al hebben we op papier duidelijk voor ogen hoe we gezinnen willen begeleiden, de praktijk is een stuk weerbarstiger. Denk aan het schrijnende tekort aan jeugdhulp. Het voelt dubbel om in de media te lezen over de tekortkomingen van jeugdzorg en jeugdbescherming. Soms is de kritiek terecht, maar vaak wordt er een wel heel eenzijdig beeld geschetst. Er zitten tenslotte altijd twee kanten aan een verhaal. Ik vind het jammer dat het beeld dat in de media is ontstaan, mijn openheid over mijn werk beïnvloedt. Want al ben ik nog steeds trots op wat ik doe, ik voel me minder vrij om dat uit te dragen. Ondertussen benader ik mijn werk als jurist zoals ik dat altijd heb gedaan: iemand heeft mijn hulp nodig en ik doe wat ik kan om die te geven.”

In gesprek met Rogier,
functioneel applicatiebeheerder

Applicatiebeheerder Rogier was voorheen gezinsmanager. Hij weet dus precies hoe hij het informatiesysteem van Jeugdbescherming voor zijn collega’s eenvoudig en effectief houdt.

Daarbij let hij scherp op de administratieve last voor gezinsmanagers. Zodat zij hun kostbare tijd vooral aan hun gezinnen kunnen besteden. Rogiers droom? Meewerken aan Blijvend Veilig.

Naam: Rogier Fokke
Functie: Functioneel applicatiebeheerder
Bij Jeugdbescherming sinds: 2004

Vertaler tussen gebruikers en techneuten
Rogier ziet zichzelf in zijn werk vooral als een vertaler: “Ik vertaal de verzoeken van iedereen die informatie over gezinnen nodig heeft, naar de technische mensen die deze gegevens uit ons registratiesysteem WIJZ halen. Hierbij kijken mijn collega’s en ik welke ontwikkelingen er in de organisatie zijn, wat de informatiebehoefte is en of hiervoor aanpassingen nodig zijn in WIJZ en de rapportages of documenten die worden gebruikt. Ik programmeer zelf niet, maar gebruik mijn eigen jarenlange ervaring als gezinsmanager om met mijn werk zoveel mogelijk bij te dragen aan onze missie: ieder kind blijvend veilig.”

Bewegen binnen een spanningsveld
Rogier bevindt zich als applicatiebeheer steeds in het spanningsveld tussen alle partijen die informatie willen hebben en de gezinsmanagers die deze moeten vastleggen. Rogier: “Sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, is de behoefte aan informatie ongelofelijk toegenomen. Gemeenten willen steeds meer weten over de gezinnen en over de effectiviteit van ons werk als Jeugdbescherming. Daarbij kijkt elke gemeente met een andere blik, waardoor we de meest uiteenlopende gegevens moeten vastleggen. Ook binnen Jeugdbescherming is een grote behoefte aan informatie, bijvoorbeeld om goede analyses van gezinnen te kunnen maken. Dat levert spanningen op. Zeker in een tijd waarin gezinsmanagers kampen met chronisch tijdgebrek. Als functioneel beheerder houd ik steeds de registratielast van de gezinsmanagers in de gaten en kijk ik kritisch naar welke informatie reëel en nuttig is om vast te leggen. Zo kunnen gezinsmanagers doen wat zij het liefste doen: er zijn voor hun gezinnen.”

Wensenlijstje van Rogier
Rogier houdt van innovatie. Om die reden was hij als gezinsmanager nauw betrokken bij de ontwikkeling en uiteindelijk het beheer van WIJZ. Als iemand die vooruit wil, ziet hij dan ook verschillende mooie ontwikkelingen Rogier: “Binnen Jeugdbescherming doen we steeds meer inhoudelijk onderzoek, waardoor we nog beter zicht krijgen op de problemen die er spelen binnen gezinnen. Mijn rol hierin is om de onderzoekers te voorzien van alle data die zij nodig hebben. Ik juich deze ontwikkeling toe, omdat we informatie op die manier vooral inzetten om ervan te leren. Verder kan ik niet wachten om iets voor Blijvend Veilig te mogen doen, de pilot waarin verschillende organisaties als één team samenwerken voor gezinnen. Dat is wat mij betreft de volgende grote innovatie die voor de deur staat. Daaraan bijdragen, staat hoog op mijn wensenlijstje.”

Saundri, huismeester
en duizendpoot

Samen met collega Dennis houdt Saundri de locatie van Jeugdbescherming in topconditie. Van een lamp vervangen tot het herstellen van de wifi; het oplossen van een facilitair probleem maakt Saundri blij. Haar nieuwsgierigheid leverde haar naast technische kennis, ook een plekje als vaste invaller bij het Klant Contact Centrum op.

Naam: Saundri Verwey
Functie: Huismeester
Bij Jeugdbescherming sinds: 2001

Een werkplek waar alles op rolletjes loopt
Een vastgelopen printer, een locker die niet opengaat of een weigerende internetverbinding; voor deze en tal van andere facilitaire vragen kunnen medewerkers van Jeugdbescherming een beroep doen op huismeester Saundri en haar collega Dennis. Saundri: “Als huismeesters ondersteunen wij de gezinsmanagers, door ervoor te zorgen dat zij kunnen rekenen op een fijne, goed onderhouden werkplek. Dit doen we vanuit onze standplaats aan de Overschiestraat in Amsterdam. Onze locaties in Eindhoven, Arnhem en Wognum, worden als het nodig is door Dennis bezocht.”

I did it!
Toen Saundri in 2016 de kans kreeg om aan de slag te gaan als huismeester, greep ze deze met beide handen aan. Saundri: “Het is gezellig om door het pand te kunnen lopen en her en der een praatje met collega’s te maken. Vroeger kende ik iedereen bij naam, nu ken ik alle collega’s in ieder geval van gezicht. Ik hou ervan om mensen te helpen. Het leukste vind ik het, wanneer het lukt om een lastig probleem op te lossen. Dan bijt ik mij er helemaal in vast en als ik het apparaat dan aan de praat krijg, denk ik: yes, I did it! Een verbeterpunt vind ik de manier waarop sommige collega’s met hun werkplek omgaan. Daar kan ik mij aan storen. Dan is er bijvoorbeeld een bak koffie over een stoel gegaan, zonder dat het even wordt gemeld. Op zo’n moment zou ik willen dat collega’s mij inschakelen, zodat ik er meteen wat aan kan doen. Dat scheelt een hoop werk.”

Duizendpoot
Haar interesse om nieuwe dingen te leren, heeft Saundri inmiddels al veel technische kennis én twee extra rollen binnen Jeugdbescherming opgeleverd. Saundri: “Ik ben naast huismeester ook bhv’er. Verder spring ik soms bij op het Meldpunt of bij het Klant Contact Centrum. Dat vind ik het leuke aan Jeugdbescherming: zij weten mij te vinden, maar ik hen andersom ook. Als mij iets interessant lijkt, dan wil ik daar meer van weten. Hier krijg ik daar de mogelijkheid voor. Zo wilde ik graag de telefooncentrale leren bedienen, dus heb ik mijzelf erin verdiept. Inmiddels kan ik er zo goed mee overweg, dat ik vaste invaller ben voor collega’s op het Klant Contact Centrum.”

Florine, medewerker van
het Klant Contact Centrum

De medewerkers van het Klant Contact Centrum zijn het eerste aanspreekpunt voor onze gezinnen, aan de balie en aan de telefoon. Florine Molly is al twintig jaar een van de vaste gezichten. En met plezier. Ze beheerst de kunst van de warme ontvangst, ook als de emoties oplopen.

Naam: Florine Molly
Functie: Medewerker Klant Contact Centrum
Bij Jeugdbescherming sinds: 2001

Visitekaartje
Iedereen die belt naar Jeugdbescherming of de vestiging aan de Overschiestraat binnenstapt, wordt ontvangen door een van de medewerkers van het Klant Contact Centrum. Florine Molly is al meer dan twintig jaar een van de vaste gezichten binnen dit team. Florine: “Mijn collega’s en ik verwelkomen iedereen die contact zoekt met Jeugdbescherming; van zorgcoördinatoren, medewerkers van ketenpartners tot advocaten. En natuurlijk ouders. We zijn het visitekaartje van Jeugdbescherming en weten precies hoe we mensen een goede ontvangst geven. Hierin zijn we ook uitgebreid getraind. Sinds een aantal jaren dragen we bedrijfskleding. Zo zijn we duidelijk herkenbaar voor mensen en nog makkelijker aan te spreken.”

Open, eerlijk, nieuwsgierig en netjes
Aan de telefoon of balie kunnen de emoties soms hoog oplopen. Florine: “Dan komen mensen bijvoorbeeld op de vestiging langs. Vaak zie je bij zo’n bezoek alle opgekropte boosheid naar boven komen. Op dat moment is het belangrijk om rustig te blijven en mensen op de juiste manier te benaderen. Zo probeer ik open, eerlijk, nieuwsgierig en netjes te zijn. Ik behandel de ander met respect en luister. Het geeft mij een voldaan gevoel wanneer een gesprek dat begint met stemverheffing, gaandeweg overgaat in rustig praten. Wanneer een ouder dan tot slot zegt ‘dankjewel, fijn je gesproken te hebben’, is dat geweldig.”

Werkplezier
Mijn werk is belangrijk voor mij. Ik vind het fijn dat ik op mijn manier wat kan betekenen voor kwetsbare kinderen. Ik ben dol op kinderen. Zij moeten zonder zorgen of belemmeringen kunnen opgroeien. Voordat ik twee jaar geleden ernstig ziek werd, sloeg ik geen werkdag over. Als ik me niet lekker voelde, nam ik twee paracetamols en kwam ik toch. Door mijn ziekte ben ik een hele periode thuis komen zitten. Toen miste ik het werk, de collega’s en de cliënten ontzettend. Inmiddels ben ik weer terug op mijn vaste plek en daar haal ik veel plezier uit. Het voelt goed om hier weer te staan.”

Sandra Oude Avenhuis,
adviseur planning & control

Waar onze gezinsmanagers bij gezinnen aan tafel werk maken van de missie ‘Ieder kind veilig’, doen andere collega’s dit achter de schermen. Sandra Oude Avenhuis zorgt voor een gezonde financiële basis. Zij is adviseur planning & control.

Naam: Sandra Oude Avenhuis
Leeftijd: 39 jaar
Functie: Adviseur Planning & Control
In dienst sinds: 2015

Cijfers en inzicht
Sandra heeft een liefde voor cijfers en data. Deze vertaalt ze naar rapportages en verbetervoorstellen voor verschillende (financieel) administratieve processen binnen Jeugdbescherming. “Op dit moment onderzoek ik voor de Akademie hoe we de facturatie soepeler kunnen laten verlopen. We willen het systeem optimaal laten werken, zodat de Akademie beter kan sturen op de inzet van trainers, trainingen en op de te behalen resultaten. Zo kunnen we straks nog meer professionals binnen en buiten Jeugdbescherming opleiden.”

Administratieve organisatie en controles
Sandra houdt zich dagelijks bezig met de administratieve organisatie en de interne controle hierop. “Ik beoordeel de administratieve organisatie en kijk waar het beter kan. Binnenkort staat een tussentijdse controle voor de deur. Dan controleert de accountant onze financiële systemen en processen. Na afloop van het jaar is er de productiecontrole. Dan wordt nagegaan of gezinnen de door Jeugdbescherming opgegeven begeleiding rechtmatig en daadwerkelijk hebben gekregen.”

Trots
Ook is Sandra nauw betrokken bij de facturatie van de gezinnen die door Jeugdbescherming worden begeleid. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel vanaf 2022 is dit proces volop in beweging. Ook eisen steeds meer gemeenten om digitaal via het berichtenverkeer te werken. “In Zuidoost Brabant hebben we het berichtenverkeer dit jaar geïmplementeerd. Doordat we met meerdere grote externe partijen te maken hebben, was dit niet altijd een makkelijk proces. Dankzij de samenwerking binnen team Finance hebben we dit wel tot een succes weten te maken.”

Thuis bij Jeugdbescherming
Sandra voelt zich thuis bij Jeugdbescherming. “De organisatie is groot genoeg om mij een afwisselend takenpakket te bieden en klein genoeg om korte lijnen te hebben met elkaar. Onze organisatiecultuur is gebaseerd op vertrouwen. Dat schept vrijheid en verantwoordelijkheid. Een fijne combinatie. Verder vind ik het mooi dat ik mijn financiële kennis kan inzetten bij een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel.”

Wij en de maatschappij

“Het werk van mijn collega’s die direct met gezinnen werken, is complex. Daarvoor is niet altijd begrip, merk ik. Als er iets misgaat in een gezin wordt er makkelijk gewezen naar jeugdzorg en jeugdbescherming: ‘zij maken fouten’. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de veiligheid van kinderen. Daarin hebben we als maatschappij een belangrijke rol te vervullen.”