Overzicht in getallen Q4 2023

Samen maken we de samenleving

Hilde Geertsma begon haar carrière bij Jeugdbescherming als gezinsmanager. Na vier jaar groeide ze door tot strategisch adviseur. Het grootste deel van haar werktijd is ze actief voor Blijvend Veilig, de proeftuin van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming  in Amsterdam-Amstelland. Hoe beïnvloedt haar ervaring als gezinsmanager haar huidige werk? Welke dromen koestert Hilde voor de toekomst?

Naam: Hilde Geertsma
Functie: strategisch adviseur
Bij Jeugdbescherming sinds: 2018

Analytische blik
Tijdens haar master Sociologie specialiseerde Hilde zich in criminaliteit en veiligheid. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ze koos voor een baan in het veiligheidsdomein. Ze ging voor Jeugdbescherming werken, waar ze voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving aan de slag kon. De regiefunctie die hoort bij het werk van een gezinsmanager, en de analytische blik die daarvoor nodig is, trokken haar enorm aan.

Van generatie op generatie
Bij haar werk als gezinsmanager werd haar blik op de samenleving breder. De kwetsbaarheid van de kinderen, maar ook die van hun opvoeders, raakten haar. Ze begreep steeds beter hoe complex en hardnekkig de problemen kunnen zijn en dat die meestal van generatie tot generatie worden doorgegeven.

Het moet beter
In de vier jaar dat Hilde als gezinsmanager werkte, keek ze met verbazing naar de weeffouten in het stelsel. Zo zag ze hoe meerdere organisaties onderzoek doen naar een gezin, zonder dat de nodige hulpverlening al was opgestart. Ook liep ze tegen de enorme wachtlijsten aan. Zij en haar collega’s konden niet doen wat nodig was voor de gezinnen.

Toekomstdromen
Hildes toekomstdroom begint bij het huidige stelsel dat té ingewikkeld is ingericht. Kinderen, gezinnen en professionals zijn daar de dupe van. Professionals die bij Jeugdbescherming werken hebben een zware taak, maar kunnen ook echt het verschil maken. Daarom moet het stelsel de professional faciliteren en ondersteunen, en ruimte geven.