Overzicht t/m Q2 2024

Loyaal naar werkgever en in de liefde

Nico Hees werkt al bijna twintig jaar bij facilitaire dienstverlening.

Nico Hees werkt al sinds 2005 bij Jeugdbescherming. Hij heeft een veelzijdig takenpakket. Zo koopt hij alle facility zaken in, schoonmaak en beveiliging, catering, elektronische apparaten en meubilair. Ook is hij hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) en lid van de ondernemingsraad. Nico vertelt met liefde over zijn werk en over wat hem drijft.

Kinderen centraal
In 1976 begon Nico aan zijn bijzondere carrière als postbode. Daarna werkte hij bij PTT Post als declarant, coördinator schoonmaak bij de facilitaire afdeling en vervolgens coördinator Facility Service Post. Op 1 april 2000 startte Nico bij KPN Telecom. Als facilitair supervisor werd hij verantwoordelijk voor veel KPN-gebouwen. In 2005 werd hij bij de KPN Holding boventallig verklaard, ook op 1 april. Het was wederom geen grap.

Loyale werknemer
Zo loyaal als Nico is aan zijn werkgever, zo trouw is hij ook in de liefde. Nico is bijna veertig jaar getrouwd, met zijn jeugdliefde. Ze hebben samen een zoon en een dochter en twee kleinkinderen. Op vrijdag werkt Nico niet, dan trekt hij naar Brabant om op zijn kleindochter te passen. De andere vier dagen begint Nico vroeg aan zijn werkdagen. Tussen zeven en kwart over zeven is hij er. Eerst maakt hij een praatje met de beveiligers. Vervolgens gaat hij naar boven om op zijn kantoor zijn agenda van de dag te bekijken. 

Kleurenpalet
Voor Nico is geen dag hetzelfde. Hij voert gesprekken met leveranciers. Als er een nieuw contract wordt afgesloten, kijkt hij of er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Nico krijgt daarnaast vaak vragen van zijn collega’s. Soms moeten er ergens een paar stoelen en tafels neergezet worden, en samen met Meldpunt verzorgt Nico de inrichting van thuiswerkplekken. Nico regelt voor alle locaties van Jeugdbescherming facilitaire zaken, maar hij is het vaakst aanwezig op de grootste: de Amsterdamse Overschiestraat. En als hoofd BHV coördineert hij de ontruimingsoefeningen.

Blijvend leren
In de tweede helft van zijn carrière heeft Nico nog twee hbo-studies voltooid: facilitaire dienstverlening en contract- en leveranciersmanagement. Ook als hoofd BHV moet hij zijn kennis regelmatig bijspijkeren. Hij zit daarnaast veertien jaar lang in de ondernemingsraad en is daarmee het langstzittende lid. Sinds kort is hij bij de ondernemingsraad deeltijd secretaris.

Verbouwing Overschiestraat
Een grote klus die Nico vorig jaar heeft geklaard, is de verbouwing van de eerste etage op de Overschiestraat. Hij deed de dagelijkse coördinatie van de verbouwing en was constant in overleg met de aannemer. Dat Nico het gebouw goed kent, kwam hierbij heel goed van pas.

Geen kletskous, wel een steunpilaar
Een kletskous zou Nico zichzelf niet noemen. Maar hij kende lang wel iedereen bij naam, zelfs toen er nog dertien locaties waren. Nu is de organisatie in korte tijd flink veranderd, er komen ook veel nieuwe collega’s bij. En Nico heeft ook contact met collega’s van andere partnerorganisaties.  

Overzicht in getallen Q1 2024

Het Meldpunt staat paraat voor vragen én praatjes

In gesprek met Shriya Sewbaransingh, medewerkster bij het Meldpunt


Shriya Sewbaransingh werkt sinds twee jaar bij het Meldpunt Servicecentrum. Collega’s kunnen bij haar terecht met problemen met de laptop of telefoon en andere ICT-vragen.  Ook kunnen zij bij de balie om een oplader, oordopjes, paracetamol en zelfs een snoepje vragen. Shriya vindt het heerlijk om mensen te helpen en ze geniet van de vele praatjes met collega’s.

Naam: Shriya Sewbaransingh
Functie: medewerkster bij het Meldpunt Servicecentrum
Bij Jeugdbescherming sinds: 2022

Veel geduld
Shriya woont bij haar ouders en broertje in Zaandam. Jeugdbescherming is haar tweede werkgever. Met een mbo-diploma Managementassistent op zak begon ze in coronatijd aan de hbo-studie Pedagogisch Medewerker. Maar door de vele spanningen tussen haar ouders, lukte het niet om vanuit huis te studeren. Shriya merkte dat ze zich niet voldoende kon concentreren op haar studie en koos ervoor om aan het werk te gaan.

Geen vraag is gek
Van haar beste vriendin Elma hoorde Shriya dat er de functie van meldpuntmedewerker vrijkwam. Shriya besloot te solliciteren en ze werd aangenomen. Haar vaste werkplek is bij de balie op de eerste verdieping. Hier komen alleen collega’s. Geen werkdag is gelijk en Shriya krijgt heel uiteenlopende vragen. Maar mensen komen niet enkel langs met een praktische vraag. Soms willen ze vooral hun hart even luchten. Die openheid is wederzijds.

Leren door te doen en voor jezelf opkomen
Soms steekt het wel een beetje dat Shriya nog geen hbo-studie voltooide. Maar ze geniet van de vele kansen die ze bij Jeugdbescherming krijgt. Ze leert vooral door te doen en nieuwe dingen uit te proberen. Zo zoekt ze als ze een vraag heeft naar een helder filmpje op het internet. Op die manier krijgt ze iets nieuws snel onder de knie. Ook van haar directe collega’s leert ze veel. Shriya is blij met de hechte band met haar collega’s. Ze zit lekker in haar vel op het werk en geniet van de sfeer in haar team, dat veel zelfstandigheid krijgt en weinig aansturing nodig heeft. 

Overzicht in getallen Q4 2023

Samen maken we de samenleving

Hilde Geertsma begon haar carrière bij Jeugdbescherming als gezinsmanager. Na vier jaar groeide ze door tot strategisch adviseur. Het grootste deel van haar werktijd is ze actief voor Blijvend Veilig, de proeftuin van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming  in Amsterdam-Amstelland. Hoe beïnvloedt haar ervaring als gezinsmanager haar huidige werk? Welke dromen koestert Hilde voor de toekomst?

Naam: Hilde Geertsma
Functie: strategisch adviseur
Bij Jeugdbescherming sinds: 2018

Analytische blik
Tijdens haar master Sociologie specialiseerde Hilde zich in criminaliteit en veiligheid. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ze koos voor een baan in het veiligheidsdomein. Ze ging voor Jeugdbescherming werken, waar ze voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving aan de slag kon. De regiefunctie die hoort bij het werk van een gezinsmanager, en de analytische blik die daarvoor nodig is, trokken haar enorm aan.

Van generatie op generatie
Bij haar werk als gezinsmanager werd haar blik op de samenleving breder. De kwetsbaarheid van de kinderen, maar ook die van hun opvoeders, raakten haar. Ze begreep steeds beter hoe complex en hardnekkig de problemen kunnen zijn en dat die meestal van generatie tot generatie worden doorgegeven.

Het moet beter
In de vier jaar dat Hilde als gezinsmanager werkte, keek ze met verbazing naar de weeffouten in het stelsel. Zo zag ze hoe meerdere organisaties onderzoek doen naar een gezin, zonder dat de nodige hulpverlening al was opgestart. Ook liep ze tegen de enorme wachtlijsten aan. Zij en haar collega’s konden niet doen wat nodig was voor de gezinnen.

Toekomstdromen
Hildes toekomstdroom begint bij het huidige stelsel dat té ingewikkeld is ingericht. Kinderen, gezinnen en professionals zijn daar de dupe van. Professionals die bij Jeugdbescherming werken hebben een zware taak, maar kunnen ook echt het verschil maken. Daarom moet het stelsel de professional faciliteren en ondersteunen, en ruimte geven.

Overzicht in getallen
Q2 2023

‘Op het mbo wist ik al dat ik bij Jeugdbescherming wilde werken’

In gesprek met Shania Abdoelrahman, teamondersteuner

Shania Abdoelrahman ging tijdens haar studie Social Work aan de slag als stagiaire bij Jeugdbescherming, geheel volgens de wens die ze al jaren koestert. Na tien maanden stage begon ze in februari 2023 als teamondersteuner, een functie die pas sinds een jaar bestaat. Deze parttimebaan geeft haar genoeg tijd om haar studie af te ronden.  Hoe haar toekomstplan verder gaat? Shania wil graag doorgroeien naar de functie van gezinsmanager.

Naam: Shania Abdoelrahman
Functie: teamondersteuner
Bij Jeugdbescherming sinds: februari 2022

Vliegende keep
Tijdens haar stage liep Shania mee met gezinsmanagers. Haar liefde voor een baan in de jeugdbescherming groeide met deze ervaring. Op dit moment prijst ze zichzelf gelukkig met de functie van teamondersteuner die ze sinds februari heeft. Als rots in de branding ondersteunt en ontzorgt Shania meerdere gezinsmanagers en verlaagt ze hun administratieve en organisatorische werkdruk. Zo organiseert ze de uitvoerdersoverleggen, die elke zes weken plaatsvinden met alle organisaties die met een gezin werken.

‘De rol van vliegende keep bevalt me wel. Veel mensen kunnen mijn hulp gebruiken en ik voel me nuttig. Ook houden ze bij Jeugdbescherming goed rekening met het feit dat ik nog studeer. Ik werk nu drie dagen per week.’

Hart voor Jeugdbescherming
Shania koos na een mbo-opleiding maatschappelijk werk voor een vervolgopleiding aan het hbo. Ze werd geïnspireerd en gestimuleerd door haar grote zus die een zelfde soort opleiding volgde. Al tijdens haar mbo-opleiding wist Shania dat ze op het hbo haar stage bij Jeugdbescherming wilde doen. Omdat ze bij Social Work voor de afstudeerrichting ‘jeugd’ koos, is ze op het einde van haar opleiding SKJ-geregistreerd. Maar eerst moet Shania nog een mooi cijfer krijgen voor haar scriptie.  Daarvoor deed ze praktijkgericht onderzoek naar genderdiversiteit bij de teams van Jeugdbescherming.

‘Ik nam voor mijn scriptie interviews af met collega’s. Slechts zestien procent van de gezinsmanagers zijn mannen. Dit heeft invloed op de sfeer in teams en de zorgverlening. Mijn scriptie wordt ook binnen Jeugdbescherming gelezen. Spannend!’

Grenzen bewaken
Shania wil na haar studie langzaam toegroeien naar de functie van gezinsmanager, want ze mist als teamondersteuner het contact met gezinnen en de diepere begeleidingsprocessen. Ook vindt ze het fijn dat je als gezinsmanager de regie pakt en aan een duidelijke opdracht werkt. Bovendien is geen enkele werkdag hetzelfde. Tijdens haar stage, waarin ze meeliep met gezinsmanagers en mee naar de gezinnen kon, kwam Shania erachter dat het een uitdaging is om haar eigen grenzen te bewaken. Als ze zich ergens in vastbijt, pakt ze door en voelt ze haar grenzen niet meer aan. In haar huidige functie kan ze hierin groeien. Shania ervaart haar collega’s als heel attent, ze geven Shania de ruimte om ‘nee’ te zeggen als ze weinig tijd heeft en ze helpen haar met het aanvoelen en respecteren van haar grenzen.

‘Bij Jeugdbescherming kan je gezinsmanager worden via een traineetraject of traject voor gezinsmanager in opleiding (GIO-traject). De langzamere opbouw vind ik een prettig vooruitzicht. Het zou zonde zijn als ik het werk waar mijn hart naar uitgaat niet meer leuk zou vinden, omdat het te snel gaat en teveel wordt.’

Anders naar kinderen kijken
Door haar werk bij Jeugdbescherming, merkt Shania dat ze ook in haar privéleven anders naar kinderen kijkt. Zo heeft ze in sommige situaties meer begrip. Af en toe rinkelen de alarmbellen wat sneller dan vroeger. Shania ziet steeds beter wat echt belangrijk is voor kinderen, zoals een goede hechting, en wat het effect is als dat ontbreekt.

‘Vroeger dacht ik vaak dat bepaald gedrag bij de ontwikkeling hoort. Ondertussen zie ik toch vaker dat er iets speelt. Ik besef hoe belangrijk het is dat ook kinderen grenzen leren. Eerder was ik letterlijk een suikertante voor mijn neefjes en nichtjes. Nu verwen ik ze beduidend minder.’

Overzicht in getallen
Q1 2023

ICT- redder in nood

In gesprek met Arno Herfst, medewerker bij het Meldpunt en werkplekbeheerder

Arno Herfst werkt bij het Meldpunt van Jeugdbescherming. Hij verhelpt problemen met laptops en mobiele telefoons en zorgt voor de toegang tot mailboxen, Teams en andere veelgebruikte software. Zijn functie maakt hem naast een bekend gezicht ook een redder in nood voor veel collega’s.

Naam: Arno Herfst
Functie: medewerker bij het Meldpunt en werkplekbeheerder
Bij Jeugdbescherming sinds: 2016

Moeilijkheden bij inloggen en verdwenen bestanden
Arno is tweedelijnsmedewerker, zijn collega’s aan de balie van het Meldpunt schakelen hem in bij ICT-vragen. Deze filter werkt prima, Arno’s werkdagen zouden al snel te druk worden als iedereen hem rechtstreeks om hulp kon vragen. Vaak komen dezelfde vragen voorbij: problemen met de wifi, een camera die het niet doet of inloggen in een mailbox of online vergadering lukt niet. Ook barsten in schermen of problemen bij het opstarten van de computer zijn klassieke problemen waarbij Arno te hulp schiet. Of collega’s vinden bepaalde software of bestanden niet terug.

‘Per ongeluk iets aanklikken, waardoor de lay-out verandert: het overkomt iedereen wel eens. We werken bij Jeugdbescherming met programma’s waarin laatste versies automatisch worden opgeslagen. Toch gebeurt het nog steeds dat mensen per ongeluk belangrijke bestanden verwijderen.’

Dankbaar werk
Wat anderen stress bezorgt, is voor Arno vaak een simpel probleem dat hij in een handomdraai op kan lossen. Arno geniet ervan om op kantoor te werken, daar werkt hij efficiënter dan thuis. Ook tijdens de corona lockdowns heeft hij vooral op kantoor gewerkt. Het blijft fijner om anderen te helpen als je in dezelfde ruimte bent, al lukt hulp op afstand via gedeelde schermen ook. Hij vindt de sfeer op het werk gezellig.

‘Ik hou ervan problemen op te lossen en geniet van het sociale aspect van mijn werk. Mensen zijn altijd blij als ze geholpen zijn. Naar het schijnt schiet het panieklevel op kantoor flink de hoogte in als ik een paar weken met vakantie ben.’

Van jongs af aan interesse in ICT
Arno was als kind al geïnteresseerd in alles wat met ICT en computers te maken heeft. Ernstige oogaandoeningen maakten van zijn studietijd een grillig pad. Toen Arno in 2016 via een jobcoach van het UWV aan de slag kon bij Jeugdbescherming, was hij heel blij dat hij de kans kreeg om met zijn visuele beperking toch te werken, in plaats van thuis te zitten en te leven van een uitkering. Eindelijk kon hij andere mensen helpen met zijn ICT-kennis! Bijna zeven jaar en twee oogoperaties later is Arno’s zicht veel beter. Voor veel collega’s is hij onmisbaar geworden.

‘Lange tijd was mijn ambitie simpelweg aan het werk kunnen. Nu mijn zicht zoveel beter is, merk ik dat ik stilaan ook nieuwe ambities krijg. Zo lijkt het me heel tof om vanuit verschillende disciplines en op grotere schaal zaken uit te zoeken.’

Warme sfeer en goede observator
Het is niet de bedoeling dat Arno zijn collega’s helpt bij problemen met hun privé laptops of telefoon. Maar hij maakt met liefde laptops leeg die ze aan cliënten willen doneren en waardeert de warme werksfeer bij Jeugdbescherming enorm. Ook bestuursleden maken regelmatig tijd voor een praatje en vragen hoe het gaat. Vanuit zijn functie krijgt Arno behoorlijk wat van het reilen en zeilen binnen Jeugdbescherming mee. Hij observeert ook wel eens zaken die beter kunnen.

‘Ik startte in 2016 bij Jeugdbescherming, de verantwoordelijkheden van de jeugdzorg waren net naar het gemeentelijke niveau overgeheveld. Ik zet wel vraagtekens bij hoe dingen in de huidige keten geregeld zijn. Ik zie namelijk veel gezinsmanagers worstelen met omslachtige procedures. Ook jeugdzorg is gebaat bij efficiëntie.’