overzicht in getallen

Sandra Oude Avenhuis,
adviseur planning & control

Waar onze gezinsmanagers bij gezinnen aan tafel werk maken van de missie ‘Ieder kind veilig’, doen andere collega’s dit achter de schermen. Sandra Oude Avenhuis zorgt voor een gezonde financiële basis. Zij is adviseur planning & control.

Naam: Sandra Oude Avenhuis
Leeftijd: 39 jaar
Functie: Adviseur Planning & Control
In dienst sinds: 2015

Cijfers en inzicht
Sandra heeft een liefde voor cijfers en data. Deze vertaalt ze naar rapportages en verbetervoorstellen voor verschillende (financieel) administratieve processen binnen Jeugdbescherming. “Op dit moment onderzoek ik voor de Akademie hoe we de facturatie soepeler kunnen laten verlopen. We willen het systeem optimaal laten werken, zodat de Akademie beter kan sturen op de inzet van trainers, trainingen en op de te behalen resultaten. Zo kunnen we straks nog meer professionals binnen en buiten Jeugdbescherming opleiden.”

Administratieve organisatie en controles
Sandra houdt zich dagelijks bezig met de administratieve organisatie en de interne controle hierop. “Ik beoordeel de administratieve organisatie en kijk waar het beter kan. Binnenkort staat een tussentijdse controle voor de deur. Dan controleert de accountant onze financiële systemen en processen. Na afloop van het jaar is er de productiecontrole. Dan wordt nagegaan of gezinnen de door Jeugdbescherming opgegeven begeleiding rechtmatig en daadwerkelijk hebben gekregen.”

Trots
Ook is Sandra nauw betrokken bij de facturatie van de gezinnen die door Jeugdbescherming worden begeleid. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel vanaf 2022 is dit proces volop in beweging. Ook eisen steeds meer gemeenten om digitaal via het berichtenverkeer te werken. “In Zuidoost Brabant hebben we het berichtenverkeer dit jaar geïmplementeerd. Doordat we met meerdere grote externe partijen te maken hebben, was dit niet altijd een makkelijk proces. Dankzij de samenwerking binnen team Finance hebben we dit wel tot een succes weten te maken.”

Thuis bij Jeugdbescherming
Sandra voelt zich thuis bij Jeugdbescherming. “De organisatie is groot genoeg om mij een afwisselend takenpakket te bieden en klein genoeg om korte lijnen te hebben met elkaar. Onze organisatiecultuur is gebaseerd op vertrouwen. Dat schept vrijheid en verantwoordelijkheid. Een fijne combinatie. Verder vind ik het mooi dat ik mijn financiële kennis kan inzetten bij een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel.”

Wij en de maatschappij

“Het werk van mijn collega’s die direct met gezinnen werken, is complex. Daarvoor is niet altijd begrip, merk ik. Als er iets misgaat in een gezin wordt er makkelijk gewezen naar jeugdzorg en jeugdbescherming: ‘zij maken fouten’. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de veiligheid van kinderen. Daarin hebben we als maatschappij een belangrijke rol te vervullen.”