Verbinden is de sleutel

Anoek en Ineke werken in de Nijmeegse proeftuin ‘Samen Verder’Gedragdeskundige Anoek Janssen en gezinsmanager Ineke Weeteling werken in de proeftuin ‘Samen verder’ in de regio Gelderland-Zuid. In de Nijmeegse wijk Dukenburg trekken deze jeugdbeschermers samen op met het lokale team en andere partners in de wijk. Vanuit een kantoor in het wijkcentrum begeleiden zij verschillende gezinnen in de wijk bij wie een veiligheidsrisico speelt. Hoe bevalt de samenwerking? Welke perspectieven biedt deze manier van samenwerken en wat zijn de hobbels op de weg?

De toekomst vormgeven
Samen Verder is één van de proeftuinen die voortvloeien uit het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en is in november 2022 gestart. Gezinsmanager Ineke is betrokken sinds mei 2023. Het constante overdragen van gezinnen en de lange wachtlijsten in de jeugd- en volwassenhulp maakten haar moedeloos. Daarom pakte ze de nieuwe uitdaging bij Samen Verder aan. Anoek startte in juli 2023 in de proeftuin.

Zeker zes organisaties, een ervaringsdeskundige en een SPV’er
Het integrale team in Dukenburg werkt vanuit een kantoor in het wijkcentrum. De belangrijkste samenwerkingspartners in het team zijn Jeugdbescherming Gelderland, buurtteam Oidos, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Moviera. Bij het casuïstiekoverleg sluiten ook een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige aan.

Korte lijntjes, grote bereidwilligheid
Anoek en Ineke waren gewend dat Jeugdbescherming pas in beeld kwam als er een jeugdbeschermingsmaatregel nodig was omdat de problemen in het gezin hoog waren opgelopen. Nu is hun rol anders: ze worden meteen ingeschakeld als er sprake is van onveiligheid. Ineke en Anoek kunnen meteen vanuit hun eigen expertise en die van collega’s aan de slag in de gezinnen. Het is niet langer nodig om te wachten op onderzoeksresultaten van een andere organisatie als Veilig Thuis. Ineke en Anoek leren de gezinnen zelf kennen en het gezin heeft zo veel minder hulpverleners over de vloer.

Meteen aan de slag
Ineke en Anoek voelen zich goed in hun nieuwe rol. Omdat ze kunnen doen wat nodig is voor de gezinnen. Omdat de gezinnen eerder in beeld komen, is er vaker tijd om te ‘vertragen’. Ineke en Anoek kunnen met hun team op zoek naar onderliggende patronen en zo beter begrijpen waarom ieder gezinslid zo reageert of handelt. Die tijd ontbreekt als je pas ingeschakeld wordt om een kinderbeschermingsmaatregel uit te voeren.

Samenwerking met lokale team
Toen Anoek nog niet in de proeftuin werkte ontbrak vaak de tijd om met het lokale team op één lijn te komen. In de proeftuin vormen korte lijntjes de basis. Constante afstemming verbetert de samenwerking aanzienlijk: deze positieve ervaring neemt Anoek mee voor de rest van haar carrière. Ineke knikt instemmend. Ook zij kijkt met bewondering naar de collega’s van het buurtteam.

Gezamenlijke taal
Als collega’s uit zoveel verschillende organisaties samenwerken, dan ontstaat er soms verwarring en discussie. Elke organisatie heeft een eigen werkwijze, een eigen cultuur en eigen taal. Zo worden centrale begrippen als ‘veiligheid’ of ‘trauma’ in de verschillende organisaties net wat anders ingekleurd. Ineke en Anoek zien het belang van een gezamenlijke taal zoals de TOP-3 methodiek.

Verbinden is de sleutel
Ineke en Anoek werken in het wijkcentrum in Dukenburg. Het is een levendige bedoeling. Bejaarden komen er poolen. Buurtteammedewerkers die niet meewerken in de proeftuin lopen regelmatig binnen. Ineke en Anoek kennen de twee wijkagenten, huisartsen, docenten en interne begeleiders van de wijkscholen, collega’s bij de woningcorporaties etc. En de buren van de gezinnen die ze begeleiden, leren ze steeds beter kennen.