Wat is de toverformule voor een goede samenwerking

In gesprek met Merel van Suijdam, senior gezinsmanager in Noord
Merel van Suijdam werkt als senior gezinsmanager in Amsterdam-Noord nauw samen met de lokale teams en andere partners in de wijk. Samen met de jeugdbeschermers in de wijk in Noord, loopt ze met die stevige samenwerking vooruit op de regionale veiligheidsteams, zoals die in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming worden voorgesteld. Hoe ziet die samenwerking eruit en wat maakt dat Noord zo goed draait?

Vertrouwd in Noord
Merel begon bij Jeugdbescherming als stagiaire en groeide van gezinsmanager door naar senior gezinsmanager. Als senior gezinsmanager kijkt ze of de principes van FFP, de methodiek van Jeugdbescherming, wordt toegepast. Ook werkt ze nieuwe collega’s in en laat ze hen meelopen in de gezinnen die ze zelf begeleidt. Merel is het eerste aanspreekpunt voor gezinsmanagers als er veel aan hand is in gezinnen en een gezinsmanager hulp nodig heeft. In 2016 kreeg ze ook een consultrol in Noord. Na acht jaar werkervaring kent Merel die wijk als haar broekzak.

‘Omdat ik al lang in Noord meedraai, ontstaan er ook duurzame samenwerkingen. Zo verwijs ik vaak kinderen door voor een stukje dagbesteding bij de zorgboerderij die ook een manage is. Ik heb een goede relatie opgebouwd met de verantwoordelijke hulpverleenster daar.’

Meekijken, adviseren en informeren
Merel is elke twee weken bij een vergadermoment van het Ouder- en Kindteam (OKT). Ook loopt ze mee met zo’n tien gezinnen die door het OKT begeleid worden. Ze gaat mee op huisbezoek en bekijkt vanuit haar expertise op veiligheid samen met het OKT of de gezinnen bij het OKT kunnen blijven, of dat er meer nodig is. Het streven is om gezinnen zoveel mogelijk in de wijk te begeleiden.  

‘De vertrouwensband met het gezin staat voorop en daar is het lokale team goed in. Ik was onlangs met twee Ouder- en Kindadviseurs bij een moeder die begeleid woont. Andere hulpverleners maakten zich zorgen: moet Jeugdbescherming ingeschakeld worden? Ik zag hier geen reden voor. Het lokale team kent de moeder al jaren en ziet ook hoe ze belangrijke stappen zet. Ook al gebeurt dit misschien in een wat trager tempo dan we allemaal zouden willen.’


Samen lunchen
Uit ervaring weet Merel dat samen eten bijdraagt aan een hechte sfeer en een goede samenwerking. Ze luncht daarom vaak met haar collega’s van het lokale team, die ze al lang kent. Ook is ze regelmatig op hun kantoor in de wijk aanwezig. Merel vindt het belangrijk om aanwezig te zijn, ook voor kleine vragen of voor vragen die eigenlijk elders gesteld moeten worden.

‘Ik heb gemerkt dat het niet helpt om grenzen constant af te bakenen en te zeggen dat iets mijn taak niet is. Ik probeer juist zo breed mogelijk mee te denken. Dan word je als positief en ondersteunend ervaren en niet als arrogant of bepalend.’

Een hechte club met veel energie
Ook in bredere overlegstructuren waarbij ook de gemeente aan tafel zit, is het feit dat de samenwerking met het lokale team goed loopt in Noord, niet onopgemerkt gebleven. Er wordt haar wel vaker naar dé toverformule gevraagd. Maar volgens haar is er geen magie in het spel. Het gaat vooral over de juiste mensen op de juiste plekken, met een goede energie.

‘We vormen met het lokale team een hechte club waar veel energie in zit. We zijn relaxed en nuchter, tonen lef en durven risico’s te dragen. Je kan alles groot maken of per se alles willen veranderen. Wij blijven liever realistisch: wat is mogelijk met dit gezin, wat durven we aan? Dat gaan we samen doen!’

Wederzijdse waardering
De werkwijze in Noord vormt ook de basis van de regionale veiligheidsteams uit het Toekomstscenario en de huidige aanpak van het Blijvend Veilig-team in Noord. Merel vindt de uitgangspunten fijn: met elkaar, één taal, één werkwijze. Ook gelooft ze sterk in het belang van wederzijdse waardering. Samenwerkingspartners kunnen veel leren van elkaars methodiek en expertise. Ze vindt het leuk om te merken hoe de FFP-methodiek, die bij Jeugdbescherming stevig staat, ook de Ouder- en Kindadviseurs inspireert.

‘Binnen FFP is het belangrijk om nobele intenties te zien. Is het moeilijk om een vader mee te krijgen? Spreek hem dan aan op zijn vaderrol, neem zijn visie serieus zonder die van jou meteen op te dringen. Ik ben zelf ook vaak onder de indruk van de aanpak van de lokale teams. Zeker van wat het IVH-team (Intensieve Vrijwillige Hulpverlening) voor elkaar krijgt. Zoveel tijd investeren, blijven zoeken hoe de gezinnen gemotiveerd kunnen worden, met zoveel geduld de juiste snaren zoeken: respect!’