Leven weer op de rit dankzij gezinsmanagers

Zes jaar geleden belandden Hans en zijn ex-partner in een ingewikkelde scheiding. Er volgde een heftige periode, die ook zijn weerslag had op de kinderen uit het gezin. Uiteindelijk raakte zelfs Jeugd Veilig Verder (onderdeel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam) betrokken. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met het gezin. Dat is volgens Hans mede te danken aan de begeleiding die hij kreeg van gezinsmanagers Bram en Marlijn.

Hans*: “Zes jaar geleden raakten ik en mijn toenmalige echtgenote in een scheiding verwikkeld. Omwille van onze zeven kinderen wilden we in eerste instantie via een mediator uit elkaar gaan. Dat plan ketste af en uiteindelijk belandden we in een vechtscheiding. Er ontstond ruzie over alles: over de financiën, over het co-ouderschap, over het huis. Toen mijn ex-partner mij uiteindelijk zelfs vals beschuldigde van mishandeling en later van ontucht, raakte Jeugd Veilig Verder via een door de rechtbank opgelegde maatregel bij ons gezin betrokken.

De komst van Jeugd Veilig Verder voelde vooral als falen. Ik vond het verschrikkelijk dat het mij, een volwassen man van vijftig jaar oud, niet was gelukt om de scheiding zelf af te handelen. Toch besloot ik mijn beste beentje voor te zetten, vanwege de kinderen. Voor hen wilde ik het hele traject zo snel mogelijk afronden, maar uiteindelijk heeft dit toch een aantal jaren geduurd.

Als gezin hebben wij in totaal met drie gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder contact gehad. De eerste was maar kort betrokken, daarna volgde Bram en later Marlijn. Wat ik bij hen erg waardeerde, was dat zij niet alleen gesprekken voerden met mij en met mijn ex, maar vooral met de kinderen. Daarbij luisterden Bram en Marlijn goed naar wat zij aangaven. Die houding gaf de kinderen en mij veel vertrouwen. Zo nam Marlijn hen regelmatig een voor een mee naar de McDonalds om even bij te kletsen. Of deze aanpak uniek is weet ik niet, maar ze vonden het in ieder geval erg fijn om zo, zonder ouder in de buurt, vrijuit te kunnen praten. De kinderen hebben altijd een rechtstreeks contact met Marlijn gehad. Toen de oudsten niet langer onder toezicht stonden, liet Marlijn hen weten dat ze haar altijd mochten bellen of appen als er iets was. Zo betrokken was ze bij hen.

Mijn gesprekken met Bram en Marlijn hebben me anders in het leven doen staan. Voorheen kon ik nogal fel reageren op berichten van mijn voormalige partner. Zij hebben mij geleerd om rustig te blijven en niets impulsiefs te doen. Hun advies heeft ervoor gezorgd dat de kettingreactie van actie-reactie tussen mijn ex en mij stopte. Ook nu probeer ik hun tips toe te blijven passen. Als ik toch weer drukker wordt, roept mijn nieuwe partner zelfs ‘denk je nog aan wat Marlijn heeft gezegd?’ Dat is voor mij het teken om terug te schakelen. Maar ook op andere manieren hebben ze mij gesteund. Toen ik, nadat de rechtbank de beschuldiging van ontucht ongegrond verklaarde, weer thuis bij de kinderen ging wonen, reageerde ik nogal verkrampt op hun toenadering. Mede dankzij de gesprekken met Bram en Marlijn lukte het om weer normaal met elkaar om te gaan.  

Sinds twee jaar zijn we als gezin in een rustiger vaarwater gekomen. De aangiftes tegen mij werden ongegrond verklaard en ik ben fulltime voor de kinderen gaan zorgen. De oudste vier kinderen wonen inmiddels op zichzelf en komen regelmatig binnenwaaien. De jongste drie gedijen bij de rust en regelmaat in huis. Ze doen het goed op school, zijn opgewekt en hebben hun weg gevonden. De twee jongste kinderen zien hun moeder om de week een aantal uren. De ondertoezichtstelling is langzaam afgebouwd en onlangs helemaal stopgezet.

Dat wij ons leven samen weer zo op de rit hebben, komt mede door Jeugd Veilig Verder. Ik ben ervan overtuigd dat ons gezin zonder hun begeleiding uit elkaar was gevallen. Daarom vind ik het belangrijk om mijn verhaal te doen. Als tegenwicht voor de negatieve verhalen die ik in de media vaak lees over jeugdbescherming. Ik weet de achtergronden daarvan natuurlijk niet, maar heb zelf een heel andere ervaring. Ik heb een team van gezinsmanagers, orthopedagogen, gedragswetenschappers en juristen leren kennen dat vooral het beste voor had met de kinderen. Hun belang is steeds vooropgesteld, boven dat van ons als ouders. En al was ik het niet altijd met de gezinsmanager eens, die insteek heeft ons als gezin uiteindelijk wel verder geholpen. Toen duidelijk werd dat de begeleiding van Marlijn niet meer nodig was, heb ik dan ook even een traantje weg moeten pinken.”*Om de privacy van het gezin te beschermen, is de naam van de ouder in dit verhaal aangepast.