Eigen ervaring als uitgangspunt

Rachel kwam met haar gezin terecht in een complexe echtscheiding. Ook Jeugdbescherming raakte betrokken. Nu wil Rachel iets doen met de kennis en ervaring die zij in deze periode opdeed. Dus heeft ze zich om laten scholen tot coach. En werd ze lid van onze cliëntenraad. Om Jeugdbescherming en ouders te helpen beter samen te werken. Hierbij komt Rachels achtergrond in de media goed van pas. Want écht samenwerken begint bij goede communicatie.

Toen Rachel drie jaar geleden werd gevraagd voor de cliëntenraad, twijfelde ze geen moment. Rachel: “Ik wilde mijn eigen ervaringen gebruiken om andere ouders en kinderen te helpen. Als lid heb ik invloed op de manier waarop Jeugdbescherming er is voor gezinnen. De cliëntenraad controleert en adviseert Jeugdbescherming. Drie leden denken mee vanuit het ouderperspectief en twee leden hebben als kind te maken gehad met Jeugdbescherming. Door die mix van achtergronden kunnen we als raad complete feedback geven. Jeugdbescherming vraagt ons regelmatig om mee te denken bij vraagstukken. Als lid moet je boven een probleem kunnen hangen. Om vanuit daar te bedenken: hoe kijk ik hier als (ex-)cliënt naar en wat is dan mijn advies?”

De cliëntenraad wil groeien
Waar de raad voor toezicht strategisch meedenkt en de ondernemingsraad de belangen van medewerkers behartigt, stelt de cliëntenraad in haar adviezen aan Jeugdbescherming vooral het belang van ouders en kinderen voorop. Deze rol wil de cliëntenraad het komende jaar actiever gaan invullen. Rachel: “Ons doel is uit te groeien tot volwassen adviesorgaan. Cliënten zijn tenslotte degenen die de effecten voelen van het beleid van Jeugdbescherming. Een beleid dat is gebaseerd op de adviezen van de drie raden. Daarom willen we zelf meer onderwerpen op de kaart zetten. Een overkoepelend onderwerp is de communicatie met gezinnen. Jeugdbescherming realiseert zich volgens ons niet altijd voldoende welke impact woorden hebben op gezinnen. Kleine nuances maken hierin al een groot verschil.”

“Je kinderen zijn je alles als ouder. Dat moet ook doorsijpelen in de manier waarop je wordt benaderd.”

De juiste toon  
Een praktisch voorbeeld van hoe de cliëntenraad Jeugdbescherming helpt in haar communicatie met ouders, is de brochure voor gezinnen. Rachel: “Onlangs lazen we mee met teksten voor de nieuwe brochure. Deze krijgen ouders bij hun kennismaking met Jeugdbescherming aangeboden. Hoewel de intentie van de brochure goed was, had de inhoud verbetering nodig. Want natuurlijk wil je als Jeugdbescherming vertellen over je rol, maar de manier waarop je dit doet, bepaalt meteen hoe je binnenkomt. Omdat ik zelf jarenlang in de media en communicatie heb gewerkt, werd ik aangewezen om onze verbeterpunten met de communicatieadviseur van Jeugdbescherming te bespreken. Samen zijn we de tekst regel voor regel doorgelopen. Bijna al onze suggesties werden overgenomen. Nu ligt er een mooi document met een duidelijke uitleg over wat Jeugdbescherming voor gezinnen kan betekenen. In een taal en op een toon die ouders meeneemt. Want je kinderen zijn je alles als ouder. Dat moet ook doorsijpelen in de manier waarop je wordt benaderd. De inhoud van de brochure past nu bij dat wat Jeugdbescherming wil bereiken: sámen werken aan veiligheid.”

Je eigen verhaal als uitgangspunt
Als ervaringsdeskundigen worden de leden van de cliëntenraad aangemoedigd om vanuit hun eigen ervaringen onderwerpen in te brengen. Voor Rachel is dit ‘omgaan met mensen met narcisme’. Rachel: “Mijn ex-man heeft vermoedelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Mede daardoor kwamen wij in een complexe echtscheiding terecht. Omdat we samen een zoon hebben, raakte Jeugdbescherming betrokken.” Hoewel Rachel positief terugkijkt op de begeleiding van Jeugdbescherming, zag ze achteraf ook wat er anders had gekund. Rachel: “De twee gezinsmanagers die bij ons gezin betrokken waren, hebben het belang van ons kind steeds vooropgezet. Dat was fijn. Wel hebben wij als gezin een lang traject moeten doorlopen. Mede omdat de betrokken partijen weinig wisten van narcisme. Het is mijn missie geworden om dit te veranderen. Daarom heb ik me laten omscholen tot coach. Binnenkort open ik een eigen praktijk waarin ik mensen bijsta die te maken hebben met een narcistische ex. Verder wil ik als lid van de cliëntenraad het thema binnen Jeugdbescherming op de kaart te zetten. Zodat gezinsmanagers narcisme eerder herkennen en -nog belangrijker- weten wat de gevolgen hiervan zijn voor een kind. Op dit moment maken we volop plannen om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij gezinsmanagers. Mijn wens voor de toekomst is dat de Akademie dit thema vast opneemt in haar opleidingen.”

Communicatie 
Naast narcisme houdt de cliëntenraad zich ook bezig met andere thema’s, waaronder ouderverstoting, diversiteit en inclusiviteit. Rachel: “Dit zijn allemaal onderwerpen die Jeugdbescherming echt aangaan. Neem nou inclusiviteit, veel cliënten spreken een andere taal. Hoe houd je daar rekening mee? Dat begint al bij het voeren van gesprekken in een andere taal of met de hulp van een tolk. Want veel juridische termen zoals ‘ondertoezichtstelling’ gaan tijdens die gesprekken lost in translation. Het is leuk om over dit soort vraagstukken mee te denken. En mooi om te zien dat Jeugdbescherming onze input ook echt gebruikt. Met onze kijk helpen we Jeugdbescherming, en vooral de gezinnen die zij begeleiden, weer een stap verder.”