Eindelijk je koffer durven uitpakken

Thuis voor Noordje biedt jongeren een onvoorwaardelijke woonplek. Regioadviseur Chantal Liefland: “We nemen met elkaar echt de verantwoordelijkheid om er blijvend te zijn voor een jongere.”